Søk på plass

Gjøres elektronisk til: http://barnehagesok.trondheim.kommune.no/
eller sendes på fastsatt skjema til :
Trondheim kommune, Opptakskontoret, 7004 Trondheim, eller via internett, innen 1 mars hvert år